Jak wysłać człowieka na Księżyc?

Podstawowa ideologia, yin, definiuje to, jakich wartości bronimy i dlaczego istniejemy. Yin jest niezmienne i uzupełnia yang, czyli obraz przyszłości. Obraz przyszłości to zaś wyraz naszych aspiracji, tego, czym zamierzamy się stać, co chcemy osiągnąć i stworzyć, czyli coś, co będzie wymagało znaczących zmian i postępu, jeśli mamy to osiągnąć.

Proste reguły – proste rozwiązania?

Zarządzanie staje się coraz trudniejszą sztuką, szczególnie w świecie zdominowanym przez takie słowa jak: kryzys, chaos i niepewność, prawda? A może jednak to my za bardzo komplikujemy proste reguły, jednocześnie ignorując szczegóły zmieniające postrzeganie faktów?

Co infekuje nasze umysły?

Przeciętni menedżerowie – mam nadzieję, że nie Państwo – postrzegają te czynniki jako przyczyny przedwczesnego łysienia oraz erozji relacji rodzinnych wywołanej zachwianiem równowagi miedzy życiem prywatnym, publicznym i… sekretnym. Prawdziwi liderzy widzą tu jednak pole do innowacyjnych rozwiązań oraz intelektualne wyzwanie, któremu nie tylko muszą, ale przede wszystkim chcą stawia czoła.

Zawiść w pracy

W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzone zostało wiele badań z udziałem setek menedżerów i ich firm, próbując określić, jaką rolę ten śmiertelny grzech odgrywa w środowisku pracy. Odkryto, że żaden człowiek nie potrafi oprzeć się zawiści.

Wspaniały, powtarzalny model biznesowy

Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw, które przez wiele lat osiągały najlepsze wyniki, wykazały, że jądrem strategii ponad 80% z nich była wyraźnie określona strategia dyferencjacji.

Korzyść, jaką daje fuzja

Fuzje i przejęcia przypominają grę o wysoką stawkę, dlatego też menedżerowie są na ogół w pełni świadomi ewentualnych złych skutków nieudanego scalenia firm. Z reguły pomijają jednak istotną korzyść wpisaną w proces integracji: możliwość podniesienia kwalifikacji liderów – zarówno tych aktualnych, jak i przyszłych.

Mój biznesowy blog

Zapraszam do lektury i komentowania moich wpisów. Dzielę się w nich moim doświadczeniem i przemyśleniami - biznes to przecież niezwykła przygoda. Miłej lektury!