Marketing nakierowany na diasporę

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami zaciekłej wojny między „starym” a „nowym” porządkiem ekonomicznym. I choć środek ciężkości światowej gospodarki wyraźnie przesunął się z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się, to jednak niewielu firmom z...

Korzyść, jaką daje fuzja

Fuzje i przejęcia przypominają grę o wysoką stawkę, dlatego też menedżerowie są na ogół w pełni świadomi ewentualnych złych skutków nieudanego scalenia firm. Z reguły pomijają jednak istotną korzyść wpisaną w proces integracji: możliwość podniesienia kwalifikacji...