Jak wysłać człowieka na Księżyc?

Chciałbym dzisiaj poświęcić kilka słów wizjonerskim organizacjom. Prawie 20 lat temu profesorowie Jerry Porras i James Collins opublikowali książkę, która była wynikiem wieloletnich badań nad związkiem pomiędzy siłą ekonomiczną organizacji a jej podstawową ideologią....

Proste reguły – proste rozwiązania?

Szanowni Państwo! Zarządzanie staje się coraz trudniejszą sztuką, szczególnie w świecie zdominowanym przez takie słowa jak: kryzys, chaos i niepewność, prawda? A może jednak to my za bardzo komplikujemy proste reguły, jednocześnie ignorując szczegóły zmieniające...

Co infekuje nasze umysły?

Szanowni Państwo! Nowa normalność, której jakiś czas temu poświęciliśmy specjalne wydanie „Harvard Business Review Polska” charakteryzuje się wysoką zmiennością i niepewnością. Przeciętni menedżerowie – mam nadzieję, że nie Państwo – postrzegają te...

Wspaniały, powtarzalny model biznesowy

Wyróżnianie się jest sednem strategii, podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Firma zarabia pieniądze nie tylko dlatego, że wykonuje wartościową pracę, ale również dlatego, że odróżnia się od swoich konkurentów w sposób, który po­zwala jej lepiej obsługiwać...

Sześć mitów na temat opracowywania produktów

Szanowni Państwo! Większość menedżerów odpowiedzialnych za tworzenie produktów bezustannie zabiega o to, by ukończyć projekty na czas i zmieścić się w budżecie. Stale brakuje im zasobów na realizację założeń, a zwierzchnicy wymagają od nich przewidywalnych...

Przekształcanie firm we wspólnoty

Szanowni Państwo! Za obecnym kryzysem gospodarczym kryje się jeszcze inny poważny problem. Pracownicy firm coraz niżej cenią sobie wspólnotę – poczucie przynależności do większego tworu społecznego połączone z chęcią dbania o dobro tego tworu. Praktykowane przez...