Gdzie się podziała odpowiedzialność

Jeśli liderzy osiągają wyniki gorsze od spodziewanych należy ich po prostu zwalniać. Gdy kierownictwo organizacji tego nie robi, wysyła niedobry sygnał całej firmie. Znamiennych przykładów  potwierdzających tę tezę dostarcza – opowiedziana na łamach...

„Desantowy” model innowacyjności, czyli jak działa DARPA

To było 57 lat temu. Związek Radziecki – jako pierwsze państwo na świecie – wystrzelił sztucznego satelitę. Gdy Sputnik znalazł się na orbicie okołoziemskiej, wywołał niemal panikę w kręgach rządzących Stanów Zjednoczonych. Obawa, że Rosjanie zdobędą przewagę...

Marketing nakierowany na diasporę

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami zaciekłej wojny między „starym” a „nowym” porządkiem ekonomicznym. I choć środek ciężkości światowej gospodarki wyraźnie przesunął się z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się, to jednak niewielu firmom z...

Innowacje „po cichu”

„Cisze jedziesz, dalsze budziesz”. To stare rosyjskie przysłowie w dowolnym przekładzie oznacza, że im mniej wokół siebie będziesz robił szumu i hałasu, tym bardziej możesz liczyć na sukces. Zapytają państwo dlaczego – skoro zachęcam do przeczytania artykułu...